herenboeren_kopafbeelding

Herenboeren Hart van Brabant “Goej slaoj meej jèùn, meej aaj, meej èèrpel”

Inmiddels al zo'n 100 intentieverklaringen ontvangen

Herenboeren Hart van Brabant is een initiatief van een groep inwoners uit de regio Tilburg. Wij willen grip op ons eten, gezond eten, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. We willen erop kunnen vertrouwen dat ons eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur.

Daarom verkennen we de mogelijkheid om in de omgeving van Tilburg te komen tot een kleinschalig gemengd boerenbedrijf; een zogenoemde Herenboerderij. Want het is toch fantastisch als ons eten in onze eigen omgeving wordt geproduceerd? En wat is er leuker dan een boerderij te hebben waar je van eet?

Vandaar ons motto: “Goej slaoj meej jöön, meej aaj, meej èèrpel”

Sinds vrijdag 17 aug. 2018 is Herenboeren Hart van Brabant een stichting en ondertussen hebben al meer dan 300 personen uit de regio aangegeven belangstelling te hebben voor dit concept.

In januari en februari van dit jaar hebben we een aantal extra informatieavonden georganiseerd, die bedoeld waren om met geïnteresseerden ‘bij te praten’ over de laatste ontwikkelingen en hen de gelegenheid te geven om een zgn. intentieverklaring te tekenen.

Wat is de betekenis van deze intentieverklaringen? Deze intentieverklaringen:

  • geven een eerste recht op toetreding tot de op te richten Herenboerderij (echter zonder verplichting),
  • geven de Stichting Herenboeren Hart van Brabant een sterk middel in handen bij de zoektocht naar een geschikte locatie en in de communicatie naar derden (zoals bijv. de gemeente).

Op dit moment (stand begin maart 2019) hebben we ongeveer 100 getekende intentieverklaringen ontvangen. Daarmee komt het benodigde aantal van 150 rap dichterbij.

Wilt u één van de komende informatieavonden bezoeken, raadpleeg dan de Agenda elders op deze pagina. Op deze informatieavonden is er ook gelegenheid een intentieverklaring te tekenen. Aanmelden kan via het Contactformulier. Meer informatie (waaronder de tekst van de intentieverklaring) is te vinden onder Meer informatie.


Wat Herenboeren is? Bekijk voor een korte introductie het bovenstaande filmpje.

Hoe

Om in de regio een Herenboerderij op te starten, zijn minimaal 150 deelnemende huishoudens nodig. Daarom zijn we een zoektocht gestart naar consumenten die met ons zo’n kleinschalige boerderij willen oprichten en exploiteren. Ben jij enthousiast? Laat het ons weten en vertel anderen over dit initiatief.

Wat

Wij willen een goed georganiseerde coöperatieve boerderij opzetten. Het wordt een plek waar duurzaam, puur en eerlijk voedsel wordt geproduceerd exclusief voor de leden-Herenboeren: groenten, aardappelen, fruit, eieren, rund-, varkens- en kippenvlees. Een ervaren boer is straks verantwoordelijk voor het werk op de boerderij. Alles is van een hoge kwaliteit en met een prijs die vergelijkbaar is met die van de supermarkt. Het wordt een plek waar het goed toeven is voor mens en dier.

Waar

Een Herenboerderij is 15 tot 20 hectare groot en ligt bij voorkeur dichtbij de woonplaats van de Herenboeren. Als blijkt dat er genoeg geïnteresseerden zijn, gaan we samen met anderen op zoek naar geschikte gronden in de buurt van Tilburg.