Milieucafé 4 oktober 2018

‘Herenboeren Hart van Brabant’ te gast in Milieucafé Paradox in Tilburg:

Op donderdag 4 oktober jl. was Herenboeren Hart van Brabant te gast in het milieucafé Paradox in Tilburg, waar regelmatig discussieavonden worden georganiseerd rondom het thema “Duurzaamheid”. Op de avond van de 4e ontspon zich een levendige discussie onder de aanwezigen, waarbij een groot aantal vragen en opmerkingen over het herenboerenconcept de revue passeerden. Een bloemlezing van deze vragen en opmerkingen kunt u hieronder lezen met daarbij de reactie van Herenboeren hart van Brabant:

Moet ik zelf ook wroeten in de grond als ik deelneem?

De boer(in) is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en heeft ook budget in de begroting om arbeid in te huren. Maar leden die dat willen, kunnen in overleg met de boer, meehelpen. Maar als je dat niet wilt of kunt, is dat helemaal prima.

Bij mislukte oogst, wie betaalt dan de boer?

Herenboeren delen de exploitatiekosten van het bedrijf, inclusief het salaris. Dit gebeurt ook als er niets geoogst zou worden.

Hoeveel huishoudens zijn al aangesloten in Tilburg?

Ongeveer 250 huishoudens in het Hart van Brabant zijn geïnteresseerd in toetreding tot de coöperatie.

Hoeveel geïnteresseerden zijn er al in Tilburg e.o.?

Ongeveer 250 huishoudens in het Hart van Brabant zijn geïnteresseerd in toetreding tot de coöperatie.

Gaan jullie dan ook excursies om de binding tussen mens en natuur te versterken?

De t.z.t. op te richten coöperatie bepaalt of er excursies gegeven worden. Momenteel is de Herenboerderij in Boxtel te bezoeken (zie datums).

Wat doe je als dieren ziek worden? Ga je ze dan wel of niet behandelen met bijv. antibiotica?

De (be)handelingsruimte van de boer én daarmee de dierenarts, wordt in beginsel bepaald door de leden-Herenboeren, in samenspraak met de boer. Maar Herenboeren streven naar een natuurgedreven bedrijfsvoering, met (hooguit) biologisch toegestane middelen en ingrepen.

Als groente wordt aangeknaagd, wat dan?

Dan wordt het óf gewoon aangeboden aan de leden-Herenboeren, óf gevoerd aan de dieren, óf gevoerd aan de bodem.

Hoe ontvang ik de groenten en vlees in huis?

Dat bepaalt de coöperatie. Ophalen op de boerderij kan, maar ook een bezorgservice is denkbaar, pick-up-point, roulerend ophalen met buren.

Is het biologisch?

Herenboeren werken natuurgedreven, en grijpen als het echt niet anders kan, terug op een biologisch toegestaan middel. Herenboeren opereren volledig transparant, maar omdat ze geen markt bedienen, is er geen reden om officieel gecertificeerd te zijn.

Wonen jullie daar ook?

Nee, Herenboeren zijn ‘gewone’ mensen met een eigen- of huurhuis.

Waar wordt de Herenboerderij in Tilburg gevestigd?

We zijn momenteel in gesprek met diverse partijen om te bezien of, en zo ja waar, we 15 tot 20 hectare landbouw of natuurgrond kunnen pachten.

Hoe verdeel je de opbrengst?

Herenboeren verdelen de wekelijkse oogst over hat aantal monden dat van de boerderij eet. Elke Herenboer kan tussen de 1 en 5 monden afnemen.

Waarom herenboeren en niet damesboeren?

De naam Herenboeren is een knipoog naar een oude term uit met name Groningen. Uiteraard zijn er ook ‘Herenboerinnen’.

Werken jullie volgens de principes van de permacultuur? Er is veel expertise en een groot netwerk om bij aan te sluiten.

Herenboeren werken toe naar een natuurgedreven voedselproductie die ook gebruikmaakt van het gedachtengoed van permacultuur/agroforestry/ voedselbossen e.d.

Al een locatie op het oog?

We zijn momenteel in gesprek met diverse partijen om te bezien of, en zo ja waar, we 15 tot 20 hectare landbouw of natuurgrond kunnen pachten.

Hoe voorkom je zes weken sperciebonen en drie maanden andijvie?

De boer van de Herenboeren stelt op basis van hun wensen een uitgekiend teeltplan op, met circa 50 soorten groenten en fruit, aardappelen, uien. Het streven is 5 soorten groenten per week uit te leveren. Zie ook de flyer van de Herenboerderij in Boxtel (pdf).

Kun je voor 1 jaar meedoen?

Nee, een Herenboer tekent in beginsel voor minimaal drie kalenderjaren. Wel kan de coöperatie besluiten om proefabonnementen te introduceren

Wat is het verschil tussen een prei van Ut Rooi Bietje en van jullie?

De herkomst. Een Herenboerderij is je eigen bedrijf, met inspraak/zeggenschap over die prei. Bij Ut Rooi Bietje, ook een prima bedrijf, koop je wat de boer je aanbiedt.

Waar gaat de overproductie heen?

Welke overproductie? Herenboeren eten alles zelf op. Maar mocht er écht te veel zijn, dan zou de coöperatie kunnen besluiten het te schenken aan een ‘goed doel’, aan de dieren te voeren of terug te stoppen in de grond van de Herenboerderij.

Is het noodzakelijk om een gemengd bedrijf te runnen? Is alleen akkerbouw niet voldoende? Dieren verbruiken toch teveel energie?

Een circulair/gemengd bedrijf kan niet zonder dierlijke input. Denk aan bemesting, omzetting reststromen, plaagbestrijding. Het is aan de leden-Herenboeren om te bepalen hoeveel dieren, en of ze worden opgegeten.

Zijn de leden herenboeren een coöperatie?

Ja, elke Herenboer is lid van de coöperatie die een of twee keer per jaar samenkomt tijdens een algemene ledenvergadering. Verder ontmoeten ze elkaar frequent, op de boerderij, tijdens een picknick of een ander evenement.

Worden er ook bloemen geteeld?

Als de Herenboeren bloemen (of kruiden, of honing) willen, kunnen ze hun boer daartoe opdracht geven. Maar zonnebloemen bijvoorbeeld, kunnen ook geteeld worden t.b.v. diervoer.

Hoeveel mensen kunnen worden voorzien van eten door Herenboeren in de regio Tilburg? Wat is de capaciteit?

Een Herenboerderij heeft ongeveer 200 huishoudens als lid en kan 500 monden voeden. Als er meer mensen Herenboer willen worden, ontstaat een wachtlijst, of er kan een tweede boerderij worden opgericht.

Hoe willen jullie bekend worden bij het grote publiek?

Aan regionale, landelijke en internationale media-aandacht geen gebrek. Maar we willen gezien worden als een grote burgerbeweging van bewuste consumenten die door grip op hun voedsel, bijdragen aan een beter, eerlijker, duurzamer en leuker Nederland.

Hoe vaak gaan jullie nog naar de Jumbo?

Voor je dagelijkse groenten, fruit, vlees(waren) en eieren zal het minder frequent zijn. Maar het is niet verboden voor een Herenboer om voor de rijst, paprika en chocopasta naar een supermarkt te gaan.

Richten jullie je ook op institutionele leden, bijv. verzorgingstehuizen?

De coöperatie kan besluiten om een aantal certificaten beschikbaar te stellen aan bedrijven en instellingen.