‘Herenboeren Hart van Brabant’ te gast in Milieucafé Paradox in Tilburg

Op donderdag 4 oktober jl. was Herenboeren Hart van Brabant te gast in het milieucafé Paradox in Tilburg, waar regelmatig discussieavonden worden georganiseerd rondom het thema “Duurzaamheid”. Op de avond van de 4e ontspon zich een levendige discussie onder de aanwezigen, waarbij een groot aantal vragen en opmerkingen over het herenboerenconcept de revue passeerden. Lees hier een bloemlezing van deze vragen en opmerkingen met daarbij de reactie van Herenboeren hart van Brabant